Ireland - breaking news (June 4, 2023)


Fear ón Spidéal os comhair cúirte faoi lastas cocaoin


Tugadh fear as An Spidéal i gContae na Gaillimhe os comhair Chúirt Dúiche na Gaillimhe inniu agus é cúisithe maidir le lastas ...
www.rte.ie | 1 day ago
Rialacha nua i dtaca le tithe altranais a úsáid do theifigh


Tá deireadh curtha ag an Rialtas leis an srian a bhí ann tithe altranais príobháideacha a úsáid le cóiríocht a chuir ar fáil ...
www.rte.ie | 1 day ago
Triúr fear ciontaithe maidir le hionsaithe i gCo.Ros Comáin


Fuarthas triúr fear ciontach inniu maidir le cúiseanna a bhí curtha ina leith bainteach le hionsaí a dhéanamh ar ghardaí ...
www.rte.ie | 2 days ago
Tráthnóna ar Nuacht TG4 @1900


Beidh ár dtuairisceoir Ailbhe Ó Monacháin i nGaeltacht Thír Chonaill agus súil á chaitheamh aige ar Chomórtas Peile na ...
www.rte.ie | 1 day ago
An tóir ar bun do fhear 93 bliain d'aois


Tá na gardaí i gContae Chiarraí ag iarraidh cúnamh ar an bpobal ina gcuid fiosraithe faoi Liam Brassil,fear 93 bliain d'aois ...
www.rte.ie | 1 day ago
EPA ag rá nach mbainfear amach spriocanna aeráide


'Ní bhainfidh an tír seo amach a cuid spriocanna ná baol air faoi 2030 i dtaca le hathrú na haeráide a chur ar gcúl mura ...
www.rte.ie | 2 days ago
Iarracht Coláiste Uí Chomhraidhe a réiteach do theifigh


Tá foirgneamh ina mbíodh an t-aon Choláiste Cónaithe Gaeilge ann i gContae an Chláir á thairiscint ag an bhord bainistíochta ...
www.rte.ie | 2 days ago
Makhlouf ag moladh don Rialtas a bheith cúramach faoi bhoilsciú


Dúirt Gobharnóir an Bhainc Cheannais,Gabriel Makhlouf nach mór don Rialtas smaoineamh go láidir faoin éifeacht a d'fhéadfadh ...
www.rte.ie | 2 days ago
Fear sna fichidí gafa faoi dhúnmharú mná i nDún Dealgan


Tá fear sna fichidí gafa ag na Gardaí faoi dhúnmharú mná i nDún Dealgan, Co Lú, ocht lá ó shin. Fuarthas corp Catherine Henry ...
www.rte.ie | 2 days ago
Cúigear cúisithe san Óglach Éireann Seán Rooney a mharú


Tuairiscítear go bhfuil cúirt mhíleata sa Liobáin tar éis cúigear comhaltaí den pháirtí armtha Hezbollah a chúiseamh sa ...
www.rte.ie | 3 days ago
Beirt maraithe i dtionóiscí bóthair sa Chabhán agus i Lú


Maraíodh cailín sna déaga agus fear scothaosta i dtimpistí bóthair in áiteanna éagsúla sa tír aréir. Maraíodh an cailín nuair ...
www.rte.ie | 4 days ago
Fear gafa i ndiaidh na ruathar a rinne gardaí inné i mBÁC


Tá fear sna daicheadaí gafa ag na gardaí maidir le ruathair a thug siad faoi thithe cónaithe agus gnólachtaí i gceantair áirithe i gCo.Bhaile Átha Cliath inné.
www.rte.ie | 2 days ago
Fear óg maraithe i dtionóisc scairdscí i gCo an Chláir


Maraíodh fear naoi mbliana déag d'aois agus é ag scairdsciáil ar Loch Deirgeirt i gCill Dalua, Co an Chláir, tráthnóna inné.
www.rte.ie | 3 days ago
Ardú 387,274 duine – 8% – ar dhaonra an Stáit


Léiríonn na figiúirí is deireanaí ó Dhaonáireamh 2022 go raibh 5,149,139 duine sa Stát oíche an 3 Aibreán anuraidh.
www.rte.ie | 4 days ago
Praghas an pheitril agus an díosail le daoirsiú ón meán oíche


Cuirfear sé cent le praghas an pheitril agus cúig cent le praghas an díosail ón meán oíche anocht, tráth a chuirfear ar ...
www.rte.ie | 4 days ago
Seachtar fear os comhair cúirte faoi iarracht oifigeach sinsearach sna póilíní a dhúnmharú i dTír Eoghain mí Feabhra


Tá seachtar fear tar éis a bheith os comhair cúirte agus iad cúisithe in iarracht oifigeach sinsearach sna póilíní a ...
www.rte.ie | 6 days ago
Dróin scaoilte le Moscó, ruathar eile fós ar Chív


Scaoileadh roinnt drón le príomhchathair na Rúise, Moscó, i gcathair na hoíche agus tuairiscíodh beirt a bheith gortaithe ...
www.rte.ie | 5 days ago
Stráicí den Bhealach Glas go dtí an Clochán i gCo na Gaillimhe gan críochnú ceal socrú le feirmeoir


Tá píosaí ar leith den Bhealach Glas idir Sraith Salach agus An Clochán i gCo na Gaillimhe nach bhfuil críochnaithe fós agus ...
www.rte.ie | 6 days ago
€20 milliún de chaiteachas úr sláinte i nDún na nGall


Tá sé fógartha ag an Aire Talmhaíochta Bia agus Mara Charlie McConalogue go bhfuil beagnach €20 milliún de mhaoiniú sa mbreis ...
www.rte.ie | 6 days ago
Tograí eile i mbaol mar gheall ar chostas ard an Ospidéil Leanaí


Dealraíonn sé nach gcríochnófar roinnt mórthograí infreastruchtúir sa chóras sláinte san am atá beartaithe mar gheall ar an ...
www.rte.ie | 5 days ago
Truisle bainte as Sóisialaigh san vótáil áitiúil agus olltoghchán tobann fógartha ag an bPríomhaire mí Iúil


Tá Príomhaire na Spáinne Pedro Sanchez tar éis olltoghchán tobann a fhógairt an 23ú mí Iúil, an lá tar éis dá Pháirtí ...
www.rte.ie | 6 days ago
An t-ealaíontóir Graham Knuttel tar éis bháis


Tá an t-ealaíontóir Éireannach mór le rá Graham Knuttel tar éis bháis. De réir leathanach oifigiúil Facebook an ealaíontóra, ...
www.rte.ie | 5 days ago
Fear maraithe ag pléascadh i nGaoth Dobhair


Tá fear tar éis bháis tar éis pléasc a tharla tráthnóna i gCnoc Fola i nGaoth Dobhair i dTír Chonaill. Tá na Gardaí fós ag ...
www.rte.ie | 6 days ago
€4.5 milliún le caitheamh ar ionad cultúrtha sna Gleannta


Tá €4.5 milliún le caitheamh ar ionad cultúrtha sna Gleannta i gCo Dhún na nGall a ainmneofar as an drámadóir clúiteach Brian Friel.
www.rte.ie | 3 days ago
Achainí go práinneach agus stoc fola na tíre íseal


Tá an tSeirbhís Fuilaistriúcháin tar éis achainí a fhógairt ag iarraidh ar dhaoine fuil a dheonú go práinneach agus gan fanta acu ach soláthar 3 lá i gcás tromlach fuilghrúpaí.
www.rte.ie | 6 days ago
xe |

© 2022 FreeNews247.com - Latest top news in the world