Ireland - breaking news (February 2, 2023)


Príosún ar fionraí gearrtha ar iarshaighdiúir faoi Aidan McAnespie a mharú


I gcúirt i mBéal Feirste, gearradh téarma príosúin trí bliana ar fionraí ar iarshaighdiúir in Arm na Breataine a ciontaíódh i ...
| 5 hours ago
Tuilleadh smachtbhannaí le cur ar an Rúis ag an Aontas Eorpach


Tá an tAontas Eorpach le tuilleadh smachtbhannaí fós - an deichiú dreas - a chur ar an Rúis faoin 24 Feabhra, bliain cothrom ...
| 7 hours ago
Ardú eile ar rátaí úis le fógairt ag an mBanc Ceannais Eorpach


Tá rátaí úis le n-ardú arís inniu ag an mBanc Ceannais Eorpach. Ní scéala gan choinne atá ann ós é an cúigiú hardú ar rátaí ...
| 10 hours ago
Beirt fhear sna fichidí maraithe i dtimpiste bóthair i Maigh Eo


Maraíodh beirt fhear sna fichidí i dtionóisc bhóthair i gCo Mhaigh Eo aréir. Bhuail an gluaisteán ina raibh an bheirt fhear ...
| 10 hours ago
Fiosrúchán neamhspleách faoi bhuamáil na hÓmaí le bunú


Tá fiosrúchán neamhspleách faoi bhuamáil na hÓmaí i 1998 le bunú ag Rialtas na Breataine. Thug Stát-Rúnaí an Tuaiscirt Chris Heaton-Harris le fios go ndearnadh an cinneadh i bhfianaise rialú cúirte a ...
| 4 hours ago
Fear cúisithe i ndúnmharú Natalie McNally i gCo Ard Mhacha


Tá fear 32 bliain d'aois cúisithe ag na póilíní sa Tuaisceart i ndúnmharú Natalie McNally i gCo Ard Mhacha. Sádh Natalie McNally, a bhí 32 bliain, ina háras cónaithe sa Lorgain i dtuaisceart an chonta ...
| 11 hours ago
"Díth ban ar bhoird Stáit - faillí atá le leigheas"


Tá an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara Charlie McConalogue ag iarraidh ar chomhlachtaí Stáit níos mó ban a cheapadh ar a ...
| 1 day ago
Míshuaimhneas faoi straitéis dlíthiúil i leith daoine leochaileacha


Tá sé tugtha le fios ag an Aire Leanaí, Comhionannais agus Míchumais Roderic O'Gorman gur chóir don Stát an oibleagáid atá ...
| 1 day ago
Cóiríocht le cur ar fáil do dhídeanaithe in athbheairic airm san Iarmhí


Táthar le cóiríocht shealadach a chur ar fáil do dhídeanaithe ón iasacht i nDún Mhic Coluim - athbheairic airim - sa ...
| 1 day ago
Prótacal an Tuaiscirt: "gan aon fhírinne i dtuairisc faoi mhargadh"


Tá sé ráite ag feidhmeannaigh san Aontas Eorpach nach bhfuil aon fhírinne i dtuairisc a foilsíodh ar nuachtán an Times i ...
| 1 day ago
Traidisiún ársa na Brídeoige beo fós i gCill Ghobnait


Neadaithe fé scáth Chorrán Tuathail i gCo Chiarraí atá Cill Ghobnait. Tá an paróiste seo ar an gceantar deiridh ina ...
| 1 day ago
€290m le caitheamh ar thograí siúil, rothaíochta i mbliana


Tá €290 milliún lamháilte ag an an Údarás Náisiúnta Iompair d'údaráis áitiúla na tíre le bonneagar do shiúlóirí agus ...
| 1 day ago
Ag a 8 anocht i Leitir Ceanainn a bheidh an ócáid buíochais


Ag a 8 a chlog anocht i Leitir Ceanainn i gCo Dhún na nGall beidh coirmcheoil mar chomhartha buíochais do na daoine go léir a ...
| 3 days ago
Géarchéim an Chovid fós linn 3 bliana dár gcionn arsa an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte


Trí bliana go díreach ó d'eisigh an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) an foláireamh is airde faoin víreas coronach deir siad ...
| 3 days ago
Fiosrú ar siúl ag an Roinn Talmhaíochta faoin aicíd ar fheirmeacha éagsúla ar fud na tíre


Tá an Roinn Talmhaíochta i mbun fiosraithe faoi ionfhabhtú éanlaith leis an ngalar salmonella ag feirmeacha éagsúla ar fud na ...
| 3 days ago
32 maraithe agus 150 gortaithe ag buama i mosc i gcathair Peshawar in iarthuaisceart na tíre


Tá buama i mosc i gcathair Peshawar in iarthuaisceart na Pacastáine tar éis ar a laghad 32 duine a mharú agus 150 duine a ...
| 3 days ago
Fear 32 bliain á cheistiú arís faoi dhúnmharú Natalie McNally


Tá fear 32 bliain d'aois gafa an athuair ag póilíní sa Tuaisceart a bhfuil dúnmharú Natalie McNally á fhiosrú acu.
| 2 days ago
€37 milliún le caitheamh ag Roinn na Mara ar 6 chalafort iascaigh i mbliana


Tá Aire na Mara Charlie McConalogue tar éis luach €37 milliún de mhaoiniú a fhógairt don 6 chalafort iascaigh sa tír atá in ...
| 3 days ago
Rory McIlroy buacach sa ngaineamhlach


Tá Rory McIlroy tar éis an beart a dhéanamh ag Craobh an Ghaineamhlaigh i Dubai. Fuair sé an lámh in uachtar ar an 18ú poll ...
| 3 days ago
Súil le Bord Eatramhach agus Cathaoirleach a bheith ar an Údarás roimh lár mhí Feabhra


Deir Aire Stáit na Gaeltachta agus Roinn na Gaeltachta go bhfuiltear ag súil go mbeidh Bord Eatramhach agus Cathaoirleach ...
| 6 days ago
Cumann aclaíochta á gcur ó dhoras ag Deoise Luimnigh


Tá fearg agus díomá ar chumann aclaíochta i ndeisceart Chathair Luimnigh faoi chinneadh atá déanta ag an sagart paróiste agus ...
| 6 days ago
Athbhreithniú breithiúnach ceadaithe ag an gCúirt Tráchtála do 5 chomhlacht príobhaideach i gConamara


Tá athbhreithniú breithiúnach ceadaithe ag an gCúirt Tráchtála i mBaile Átha Cliath do 5 chomhlacht príobhaideach atá lonnaithe i gConamara atá ag cur in aghaidh chodanna de Phlean Forbartha Chontae n ...
| 3 days ago
An Búrcach an athuair ag an scoil agus go dtí an 2 a chlog aige géilleadh d'ordú cúirte.


Tá Enoch Burke tagtha arís inniu chuig Scoil Ospidéal Wilson i Muilte Farannáin i gCo na hIarmhí. Tá go dtí an 2 a' chlog ...
| 6 days ago
Dé hAoine seo chugainn a ghearrfar pionós ar David Holden faoi dhúnorgain Aidan McAnespie


An tseachtain seo chugainn anois a ghearrfar pionós ar shaighdiúir in Arm na Breataine atá ciontaithe i ndúnorgain fhear as ...
| 6 days ago
Taighde ag léiriú imeallú Gaeil óga i mBéal Feirste


I mBéal Feirste inniu seoladh taighde ar obair óige tré mheán na Gaeilge, an chéad tuairisc den chinéal sin riamh.
| 6 days ago
Agóid tráthnóna ag tacú le imircigh gan dídean a d'fhulaing ionsaí i mBaile an Ásaigh i mBÁC


Tá an tAire Stáit Lanpháirtíochta Joe O'Brien ag cur achainí ar eagraíochtaí príobháideacha agus ar eagrais Stáit lóistín a chur ar fáil as seo go ceann cúpla seachtain do dhaoine atá ag lorg cosaint ...
| 3 days ago
Trácht tréan a deir lucht taistil agus mórchuid ag cur saoire in áirithe tar éis Covid a 19


Deir gníomhaireachtaí taistil go bhfuil trácht an-tréan faoina ngnó agus mórchuid daoine ag cur laethanta saoire in áirithe ...
| 6 days ago
Fágadh gan áras 31 duine a thuirling inné faoin gcóras idirnáisiúnta tearmainn - an Roinn Lánpháirtíochta


Fágadh gan áras 31 duine a thuirling chun na tíre inné faoin gcóras idirnáisiúnta tearmainn, tá sé admhaithe ag an Roinn ...
| 6 days ago
An líon is mó riamh - 8,000 duine fásta & 3,500 páiste - ag brath ar lóistín éaigeandála faoi Nollaig


Bhí an líon is mó riamh - 11,600 duine agus 3,500 páiste ina measc - gan dídean agus iad i dtuilleamaí lóistín éigeandála an tseachtain roimh an Nollaig de réir fhigiúirí nua-fhoilsithe.
| 6 days ago
Maraíodh fear thar oíche i dtubaiste bóthair aon charr amháin i gCo Chill Chainnigh


Maraíodh fear thar oíche i dtubaiste bóthair i gCo Chill Chainnigh. Aon charr amháin a bhí sa timpiste a tharla ar an gCarn i gceantar Dhún Bile thart ar 2.50 rn. Thart ar 35 a bhí an tiománaí. Bhásai ...
| 6 days ago
em |

© 2022 FreeNews247.com - Latest top news in the world